Winkelmand 0
Click & Collect Snelle levering1 à 2 dagen in BE Gratis leveringvanaf €60 (BE/NL, excl. balloncreaties) Mega veel keuze+ 15.000 artikelen Eenvoudige retour
Click & Collect Snelle levering1 à 2 dagen in BE Gratis leveringvanaf €60 (BE/NL, excl. balloncreaties) Mega veel keuze+ 15.000 artikelen Eenvoudige retour

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoops- & Aannemingsvoorwaarden - EShop

Feestwinkel.be is de online shop van De Feestwinkel BVBA

De algemene verkoopsvoorwaarden van De Feestwinkel BVBA zijn van toepassing.

Alle prijzen in de shop zijn aangegeven in zowel inclusief als exclusief 21% B.T.W.

Alle prijzen gelden als stukprijs tenzij anders meegedeeld in de detailfiche.

Algemene verkoopsvoorwaarden Feestwinkel.be

 • Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen De Feestwinkel BVBA en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast.
 • Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
 • De Feestwinkel BVBA is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Registratie van uw persoonlijke gegevens

Registratie op de Feestwinkel.be-site is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke identificatiecode en wachtwoord naar eigen keuze. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturering) geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. Het door de klant verschafte e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de klant inschrijft op onze nieuws- en promotiebrief. De klant kan te allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en wijzigen.

Bestellen

 • Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen De Feestwinkel BVBA en de klant.
 • De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging de bestelling kosteloos annuleren voor een bestelling met betaling bij afhaling. Voor bestellingen met online-betaling wordt er een bankkost in mindering gebracht. Na deze periode is de bestelling definitief. De Feestwinkel BV behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording
 • Voor bestellingen die zonder onze bevestiging geplaatst zijn, die de getoonde hoeveelheid overschrijden en die door ons niet tijdig kunnen geleverd worden, zal er steeds een bank- en administratiekost in mindering gebracht worden ter waarde van 5% op het totale bedrag, met een minimum van 5,00€ incl. btw.

Reservaties

Artikels die besteld zijn met 'betaling bij afhaling' worden gereserveerd tot de opgegeven datum van afhaling. Eens de termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikels. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.

Betalingen

Betalen kan via de beveiligde betalingspagina van Ogone met Visa, Mastercard, Bancontact en iDEAL of indien de klant niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kan gekozen worden voor betaling bij afhaling.

Leveringen

 • Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door De Feestwinkel BV.
 • Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeuren leveringen op ons adres: Deinzestraat 97, 9700 Oudenaarde, België.
 • Indien de door de klant bestelde producten opgestuurd dienen te worden, dan worden de verzendingskosten (afzonderlijk vermeld) nog boven de op de site vermelde artikelprijs aangerekend. De totale kost wordt aangegeven in het winkelmandje en de bestelling wordt vervolledigd nadat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Leveringen worden uitgevoerd door:

 • Bpost: voor België (bij afwezigheid kunt u uw bestelling de dag er op afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor). Voor Nederland en de rest van EU (bij afwezigheid wordt er gratis een tweede keer aangeboden, daarna kunt u uw bestelling de dag er op afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor)
 • Bij artikelen die voorradig zijn, is de leveringstermijn circa 1 à 2 werkdagen indien uw bestelling voor 16u bij ons binnenkomt. Dit wil zeggen dat, wanneer u uw bestelling op een werkdag voor 16u ingeeft, u deze de dag nadien (of na max 2 werkdagen) al kan verwachten binnen België! Een volledig overzicht vindt u hier.

Bij artikelen die niet voorradig zijn, krijgt de klant binnen 5 werkdagen te horen op welke termijn het artikel kan geleverd worden. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de klant de bestelling zonder meer annuleren.

De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

Transportkosten

 • De verzendingskosten voor België bedragen €5,95btwi (levering in postpunt) of €6,95btwi (levering aan huis) en voor Nederland €6,95btwi, ongeacht de grootte van het order tot een maximum van 30kg. Vanaf €60 is de verzending gratis binnen Benelux en naar Duitsland. Bepaalde artikels kunnen door hun omvang niet verzonden worden, maar dat staat steeds in de detailfiche vermeld.
 • Indien de bestelling het maximum gewicht overschrijdt, zullen wij via mail meedelen hoeveel extra transportkosten hieraan verbonden zijn. De extra kosten gaan net als een normale bestelling, vooraf moeten betaald worden.
 • Een volledig overzicht van onze transportkosten en levertermijn vindt u hier.

Verzakingsrecht (retourneren)

Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de klant op basis van het verzakingsrecht het artikel binnen de 14 werkdagen na levering onder bepaalde voorwaarden terugzenden naar De Feestwinkel BV, Deinzestraat 97, 9700 Oudenaarde (retourneren).

Kledingsartikelen (kostuums, hoeden, maskers, pruiken) kunnen op grond van het verzakingsrecht geretourneerd worden, mits niet gedragen en in ongeschonden staat. Ook containers met ballongas of helium kunnen niet geretourneerd worden, ook al heeft u ze niet gebruikt. Dit is namelijk oncontroleerbaar.

Sommige producten die voorzien zijn van een verpakking kunnen geretourneerd worden mits de verpakking ongeschonden is. Na het openen of wijzigen van de verpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de klant niet meer verzaken aan de aankoop.

De Feestwinkel BV betaalt het volledige bedrag (exclusief verzendings- en bankkosten) aan de klant terug via het betaalplatform of op het rekeningnummer die de teruggestuurde artikels moet vergezellen. De kosten van terugzending zijn in dit geval voor rekening van de klant alsook de kosten van de gratis verzending indien de retours het totale bedrag van de oorspronkelijke bestelling onder de limiet van de gratis verzending brengt.

De kleur van de geleverde artikels kan licht afwijken om reden van de fotokwaliteit of door scherminstellingen. Dit is geen basis voor een kosteloze retour.

Indien de klant de artikelen die hij ontving langer dan 14 werkdagen behoudt, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.

Artikelen die speciaal op vraag van de klant besteld werden, kunnen niet geretourneerd worden.

Indien de goederen niet worden afgehaald in het postkantoor of geweigerd worden bij levering, en daardoor retour gebracht worden door de post, zal een forfetair bedrag van €6,95 worden aangerekend bij de terugbetaling van de geretourneerde goederen.

Hoe retourneren?

 • Het retourartikel moet goed verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden naar : De Feestwinkel BV, Deinzestraat 97, 9700 Oudenaarde, België.
 • Indien een artikel defect is bij ontvangst, kan de klant deze binnen 7 werkdagen na levering omruilen.
 • In geval van retourneren zijn de verzendkosten ten laste van de klant. Enkel in geval van omruilen wegens defect of beschadiging betaalt De Feestwinkel BV de verzendingskosten binnen de 30 dagen terug aan de klant.
 • Onder geen enkel beding worden retours afgehaald op afhaalpunten.

Klachten

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door De Feestwinkel BV geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@feestwinkel.be of een brief naar De Feestwinkel BV, Deinzestraat 97, 9700 Oudenaarde, België.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Algemene Verkoops- & Aannemingsvoorwaarden - Shop

Klachten inzake verborgen gebreken dienen binnen een korte termijn na de ontdekking te worden meegedeeld. Klachten inzake geleverde prestaties dienen ons binnen de 3 dagen na de uitvoering te worden overgemaakt. Klachten betreffende de facturatie dienen ons binnen de acht dagen na factuurdatum te worden meegedeeld. Het verstrijken van deze termijnen impliceert het verval van recht voor de wederpartij. Alle klachten dienen aangetekend en gedetailleerd te worden verstuurd.

Onze aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar op de zetel van onze onderneming.

In geval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 12 % op jaarbasis. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 20 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 65 € en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt de levering in onze onderneming.

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Bij verkoop blijven de goederen onze eigendom tot zolang ze niet volledig zijn betaald.

In geval van annulering door de klant van een bestelling is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het bedrag van de bestelling.

In geval van annulering door de klant van een ballondecoratie minder dan 48 uur vóór de voorziene datum van de levering, zal ongeacht de oorzaak van de annulering het volledige bedrag van de bestelling aangerekend worden, verminderd met de eventuele transportkosten.

In geval van bruikleen van goederen en toestellen, verklaart de klant deze behoudens de vooraf bij aanvang schriftelijk vastgelegde opmerkingen, in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen.

De klant is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de in bruikleen gegeven goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de klant worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de aankoopprijs van de in bruikleen gegeven goederen vermeerderd met 20 %.

In geval van levering en/of plaatsing van toestellen of (ballon)decoraties, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de geleverde/geplaatste goederen aan goederen of aan de persoon, zowel van de klant als van derden. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Algemene Verhuurvoorwaarden

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze ten titel van verbrekings-vergoeding 50 % van de huurprijs verschuldigd aan de verhuurder.

Behoudens andersluidende afspraak, dienen de goederen door de huurder op de voorziene data te worden afgehaald en terug aangeboden in de lokalen van de verhuurder en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de huurder. Het saldo van de huurprijs dient contant te worden vereffend op de voor afhaling/levering voorziene datum.

Indien de goederen op de voorziene datum niet worden afgehaald of indien het saldo niet contant wordt vereffend, is de huurder vervallen van het recht de goederen in huur te nemen en is het reeds betaalde voorschot ten titel van schadevergoeding verworven voor de verhuurder.

In geval de goederen laattijdig terug worden aangeboden, heeft de verhuurder ten titel van forfaitaire vergoeding het recht per dag vertraging 10 % van de huurprijs aan te rekenen en bij goederen - die per dag werden verhuurd - per dag vertraging de dagtarief aan te rekenen. Indien de goederen binnen de drie dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling niet worden terugbezorgd, heeft de verhuurder het recht benevens de vergoeding wegens laattijdigheid, tevens de verkoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20 %, aan te rekenen aan de huurder.

Behoudens de bij aanvang van de huur schriftelijk vastgelegde opmerkingen, verklaart de huurder de goederen in een onberispelijke staat en zonder aanwijsbare gebreken te hebben ontvangen.

De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de gehuurde goederen. In geval van te herstellen beschadiging zullen de herstellingskosten aan de huurder worden aangerekend. In geval van verlies of niet te herstellen beschadiging zal de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde goederen vermeerderd met 20 %.

De hierboven bepaalde diverse forfaitaire (schade)vergoedingen kunnen cumulatief worden toegepast door de verhuurder.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de verhuurde goederen aan goederen of aan de persoon, zo van de huurder als van derden. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht.

Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Hulp nodig? Ons team staat voor je klaar

Via telefoon
055 57 50 50
We zijn telefonisch bereikbaar
tijdens onze normale openingsuren.

Via e-mail
info@feestwinkel.be
We beantwoorden uw vraag
zo spoedig mogelijk

Kom langs in onze échte winkel!
Deinzestraat 97
9700 Oudenaarde

Maandag: 13:30-18:00
Dinsdag tot vrijdag: 10:00-12:30 / 13:30-18:00
Zaterdag: 10:00-17:00

VEILIG ONLINE BETALEN MET
© 2024 De Feestwinkel. Alle rechten voorbehouden. Privacy & Cookies Policy